Jak probíhá homeopatická konzultace

Domů » Jak probíhá homeopatická konzultace

Homeopat přistupuje ke každému člověku individuálně, ale určité věci jsou společné pro všechny. Na určení prvního homeopatika si většina homeopatů ponechává větší prostor, přibližně 1,5 h. Delší doba je nutná vzhledem k tomu, že řada z nově příchozích se zatím s homeopatií nesetkala a mají k ní nejrůznější dotazy. Případně mají připravené i další otázky, které s metodou souvisejí. Každá další návštěva je pak kratší, cca 1 h.

Během konzultace klasický homeopat postupně zjišťuje, co daného klienta trápí, snaží se najít souvislosti a příčiny, které k současnému stavu vedly. Ptá se tedy na věci, které možná na první pohled nesouvisí s potížemi, se kterými klient původně přišel.

Co lze čekat po podání homeopatika

Reakce na homeopatikum jsou rovněž záležitost individuální. Obecně lze ale říct, že po užití homeopatika dochází ve většině případů k přechodnému zintenzivnění symptomů stávajících potíží, případně se mohou objevit symptomy potíží minulých. Rovněž určitá emoční dysbalance není výjimkou. Zpravidla jsou tyto stavy záležitostí několika hodin až pár dnů a bez zásahu zase odezní. V případě intenzivnější reakce je možné užít bylinky, bylinné tinktury, Bachovy esence apod. Celková doba společného setkávání je opět záležitost přísně individuální. U mírnějších obtíží obvykle postačí vstupní konzultace a jedna nebo dvě kontroly (cca po 2-3 měsích). U potíží, které jsou hlubší, nebo trvají řadu let, je třeba počítat i s delší dobou.

Co je cílem

Nalézt individuální homeopatikum, které klienta stabilizuje a harmonizuje jak na úrovni fyzické, tak po stránce emoční a mentální. Klient po užití homeopatika často přehodnocuje některé vzorce chování, mohou se mu měnit i životní priority a přístupy. Je emočně stabilnější, ve větší harmonii sám se sebou, což může znamenat i opuštění starého a budování nového životního postoje.

Každý člověk má však určité hranice, ve kterých ke změnám dochází. Nelze tedy mluvit o vytvoření nové osobnosti. Z tichého introverta, který dává přednost četbě ve stínu stromů, pravděpodobně nikdy nebude lev salónů a hlavní hvězda bujarých večírků. Jde spíš o to, aby byl člověk ve svém životě spokojený, šťastný, bez zdravotních obtíží a realizoval se  v tom, co ho skutečně zajímá a baví. Zkrátka, aby „kráčel po své pravé životní cestě“. A na této cestě jej homeopat kousek doprovází…